Hoe werkt gezichtsherkenning? Hoe is hierbij de privacy geborgd?

Om de bewoners te herkennen zijn er twee dingen nodig. Een referentiefoto en het live beeld van SARA. Tijdens het toevoegen van een referentiefoto aan SARA Home wordt een analyse uitgevoerd. De uitkomst van de analyse zijn 512 referentiepunten in de vorm van getallen. Deze getallen hebben we tijdens het herkennen nodig.

Wanneer SARA bijvoorbeeld op het bewoners selectiescherm is wordt haar camera gestart. Op de robot wordt beeld voor beeld gekeken of er gezichten zijn. Is dit het geval dan maakt SARA een uitsnede van het grootste gezicht en neemt ze aan dat dit de gebruiker is. Op dit gezicht wordt dezelfde analyse uitgevoerd als op de referentie foto. Dus ook hier zijn er 512 referentiepunten in de vorm van getallen.

Om te herkennen wie er voor SARA zit worden de referentiepunten verstuurd naar de SARA servers. Daar aangekomen wordt een wiskundige vergelijking gemaakt tussen de ontvangen referentiepunten en de referentiepunten op basis van de profielfoto in SARA Home. Als er met grote zekerheid kan worden gezegd welke bewoner het betreft laten de SARA servers dit weten aan SARA.

Als extra toelichting op de privacy. De beelden van de camera worden niet opgeslagen en verlaten de robot niet. Het resultaat van de analyse zijn 512 getallen die worden verstuurd naar de SARA servers voor de vergelijking. Waarbij er uiteraard gebruik wordt gemaakt van een beveiligde verbinding. Indien het niet gewenst is om de camera te gebruiken kan deze functionaliteit via SARA Home volledig worden uitgeschakeld.