Implementatie

SARA-robotics blijft ook na levering van de robot betrokken. Samen gaan we kijken hoe we de robot het beste in kunnen zetten op de werkvloer.

Implementatietraject

Leuk om kennis te maken

De aanschaf van een zorgrobot is een verandering voor de organisatie en het team. Om de verandering en implementatie zo succesvol mogelijk te laten verlopen werken we met een implementatie traject. Dit traject bevat 9 factoren die in een logische volgorde de aandacht krijgen.

Het implementatie traject wordt begeleid door Aniek Kimenai, implementatie specialist bij SARA-Robotics. Zelf heeft zij ervaring met het implementeren van SARA in de ouderenzorg als zorgmedewerker. Nu helpt ze andere zorgorganisaties met de implementatie van SARA.

Je organisatie heeft SARA zorgrobot(s) aangeschaft om een bepaald doel te bereiken. Welk(e) van de onderstaande doelen past het best bij de visie van jouw organisatie?

Kies 1 of 2 van de onderstaande doelen.

1. Betere zichtbaarheid van innovatie technologie intern en extern.
2. Lagere werkdruk van de zorg/welzijn medewerkers.
3. Meer 1 op 1 zorg kunnen bieden.
4. Verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënten.
5. Zeggenschap in de zorg van de toekomst (co-innoveren).
6. …….

Wanneer is SARA volgens jouw organisatie een succes?

Als __ van de __________ het volgende heeft bereikt ______

Voorbeelden:
Wanneer 50% van de medewerkers SARA inzet.
Wanneer 20% van de cliënten baat heeft bij het interacteren van SARA.
Wanneer 5 onrustige situaties per week kunnen worden verholpen door de inzet van SARA.

Om cliënten goed te kunnen helpen met de inzet van SARA is het van belang om per cliënt te gaan kijken waar de hulpvraag ligt en hoe SARA daar op in zou kunnen spelen.

Hieronder staat een voorbeeld van hoe dit in de praktijk kan werken.

Hulpvraag:
Mevrouw Janssen vertoont in de avonduren veel roepgedrag en heeft sterke wandel drang. Dit wekt onrust op voor haarzelf maar ook voor andere bewoners. De medewerkers zijn hier continu mee bezig om ervoor te zorgen dat ze rustig blijft zitten.

Hoe kunnen we SARA inzetten?
Mevrouw Janssen vindt klassieke muziek luisteren heel mooi en we denken dat ze het fijn vindt om naar luisterverhalen over de natuur te luisteren. Dit zou haar rust kunnen geven zodat ze prettiger in de woonkamer kan blijven zitten en de medewerkers meer tijd hebben voor andere bewoners.

Testen van programma
Het is avond en mevrouw Janssen is weer onrustig. We pakken SARA erbij en zetten haar voor mevrouw Janssen neer. SARA scant het gezicht en zegt: Dag Mevrouw Janssen, wat ziet u er goed uit vandaag. Vervolgens speelt SARA automatisch het programma af wat je voor mevrouw Janssen hebt ingesteld. Blijf vervolgens observeren hoe ze reageert op de robot om te kijken of het werkt. Noteer je bevindingen in het rapportage systeem en pas het programma aan in SARA-home indien nodig.

Dit soort kleine experimenten zorgen ervoor dat je SARA doelgericht kunt inzetten en het écht als assistente kunt gaan gebruiken. Mocht het niet helemaal werken, kan je eerst kijken waar de bewoner goed op reageert of waar de interesses liggen. Werkte het wel? Deel het dan vooral met je collega’s (en het liefst ook met ons) en ga kijken welke hulpvragen er nog meer zijn op je afdeling.

Het is belangrijk dat je vanuit jouw organisatie tijd krijgt om met SARA te gaan werken. Het is belangrijk dat we hier met je manager goede afspraken over te maken.

Wanneer je gebruik wil maken van gezichtsherkenning op SARA moeten de vliënten of verwanten hier toestemming voor geven. Vaak is dit van de organisatie als geregeld. Mocht dat niet het geval zijn hebben we hier een document wat je naar familie kan sturen. Zodra we akkoord hebben kunnen we de persoonlijke profielen van de cliënten inrichten.

Document voor toestemming (.doc).

Misschien vind je het fijn om nog wat extra informatie mee te sturen over SARA. Ook hier hebben we een document van gemaakt wat je toe kan voegen.

Extra informatie SARA voor familie ( .pdf).

Kijk hier hoe je eenvoudig de profielen van cliënten kan vullen binnen SARA Home. Link filmpje.

Wat moeten we hiervoor doen?
Heeft mevrouw Janssen al een profiel op SARA staan? Zo niet, volg dan de stappen uit de video: Hoe maak je profielen aan op de SARA robot?
Wanneer het profiel is aangemaakt, kan er een programma gemaakt worden waarbij SARA klassieke muziek afspeelt en luisterverhalen over de natuur.

Bekijk hiervoor de video: Hoe maak ik een programma aan?
Wanneer het programma klaar is, kunnen we beginnen met testen in de praktijk. Vind je het lastig om een

Afhankelijk van de cliëntdoelen kun je de content ook afstemmen met behandelaren. Denk aan beweegoefeningen voor cliënten die vaker moeten bewegen of aan een psycholoog.

Maandelijks evaluaren we hoe het gaat, Wat valt op? Wat gaat goed? Wat kan beter?

Yes! We hebben ons doel bereikt. Op basis van deze informatie kunnen we een overzicht maken van de resultaten die we in de afgelopen periode hebben verzameld. Nu kunnen we echt de toegevoegde waarde van SARA zien. En kunnen we eventuele positieve inzet borgen in het zorgplan.

Vervolgens kunnen we nieuwe medewerkers betrekken en meerdere bewoners toevoegen. Je kan weer beginnen bij het selecteren van enthousiaste collega’s.