Bekijk hieronder alle factsheets

De factsheets zijn afkomstig van zorginstellingen, SARA-robotics en andere partijen.

Revalideren met SARA bij Vitalis
Vitalis – Revalidatie

Revalideren met SARA bij Vitalis

Zorgmedewerkers bevestigen de positieve ervaringen van de cliënten en ervaren zelf ook positieve effecten. Zo ervaren zij een verbeterde stemming van de cliënt en verwachten zij dat een cliënt door het gebruik van de beweegprogramma’s sneller met ontslag kan. Daarnaast heeft de cliënt even geen zorg nodig wanneer hij/zij bezig is met SARA.

Onderezoek Mijzo over de toegevoegde waarde van zorgrobot SARA bij de clienten
Mijzo – Ouderen zorg

Impact van SARA bij Mijzo

Hoe wordt muziek beleefd op SARA? Is die beleving anders dan via een andere geluidsdrager? Kan robot SARA bijdragen een stukje eenzaamheid, verveling en een sombere stemming te verminderen?Kan robot SARA een stukje onrust in de namiddag verminderen?

Profila Zorggroep – Gehandicapten zorg

Toegevoegde waarde-onderzoek: Zorgrobot SARA

Robot SARA prikkelt met filmpjes, muziek en vragen tot interactie en/of bewegen. Robot SARA kan worden ingezet bij individuele en groepsactiviteiten.

Factsheet ervaringen over zorgrobot SARA bij zorggroep Elde-Maasduinen
Zorggroep Elde-Maasduinen – Ouderenzorg

Ervaringen met SARA bij Elde-Maasduinen

In zorgteams wordt SARA verschillend ontvangen. Een kleine groep medewerkers is vanaf het begin enthousiast. Wat zijn de redenen van deze pioniers om SARA actief in te zetten in de zorg voor bewoners, wat zijn hun ervaringen en wat zijn hun wensen voor toekomstig gebruik?

St. Franciscus – Ouderenzorg

Impact van SARA bij St. Franciscus

Tijdens deze pilot is onderzocht of SARA een bijdrage kon leveren op de volgende twee onderwerpen:
1. Kan SARA onrust bij de bewoners wegnemen.
2. Zorgt SARA voor minder werkdruk van de medewerkers?
Hiervoor hebben we 4 cliënten geselecteerd die we gedurende 6 weken hebben geobserveerd.

PSW – Gehandicaptenzorg

Impact van SARA bij PSW

SARA is gedurende een jaar bij vijf verschillende locaties van PSW stage gaan lopen. Hier hebben zowel de cliënten van PSW als de gehele organisatie veel van geleerd. Bekijk hier de resultaten van deze periode.

Pilot SARA drive versus sara one factsheet
Zorggroep Elde-Maasduinen – Ouderenzorg

Pilot SARA drive V.S. SARA one

Om te onderzoeken of de SARA drive goed aansluit bij de doelgroep, is er een pilot uitgevoerd bij zorggroep Elde-Maasduinen waarbij verschillende cliënten met beide robots hebben geïnteracteerd. Vervolgens is gevraagd naar welke robot hun voorkeur uit ging. Tevens zijn de medewerkers gevraagd naar hun voorkeur. Bekijk hier de pilot resultaten.

Factsheet zorgrobot SARA in de thuiszorg
Zuidzorg – Thuiszorg

Pilot SARA in de thuiszorg

Vanuit een medewerker van Zuidzorg kwam het verzoek om te testen met robot SARA in de thuis
zorg. SARA is voor een periode van 2 maanden getest bij 4 cliënten. De focus in het onderzoek lag op de mogelijkheden van de robot en de ervaringen van cliënten en collega’s . Het ging daarbij met name over de potentie van SARA om cliënten te activeren en te ondersteunen bij lichaamsbeweging, cognitie en
een zinvolle dagbesteding.