Zijn er documenten die we kunnen raadplegen m.b.t. de privacy?

Jazeker. Bij elk contract is een zogenaamde “Verwerkingsovereenkomst” opgesteld. Hierin is vastgelegd welke afspraken wij gemaakt hebben omtrent dataverzameling, verwerking en gebruik en aan welke richtlijnen wij ons vanuit SARA houden. Momenteel werken wij aan een online privacy statement. Tot die tijd verwijzen wij graag naar de Verwerkingsovereenkomst en lichten wij eventuele vragen of zorgen graag toe waar nodig.