Start SARA-drive bij zorggroep Elde-Maasduinen

Een rondrijdende robot: Zorggroep Elde-Maasduinen is als eerste gestart!

Afgelopen week is het team van Zorggroep Elde-Maasduinen de uitdaging aangegaan, een rijdende robot op de afdeling. De robot heet SARA Drive en heeft de mogelijkheid om autonoom te navigeren door de zorginstelling. Het doel is het onderzoeken van de meerwaarde van een rijdende robot in de ouderenzorg. Dit gebeurt aan de hand van praktijkonderzoek waarbij bij iedere stap in de ontwikkeling intensief wordt samengewerkt met de ontwikkelaars, de zorgmedewerkers en waar mogelijk de bewoners en/of diens netwerk. 

De Beemden in St. Michielsgestel is de eerste locatie waar SARA drive in de praktijk uitgerold gaat worden. Zorggroep Elde-Maasduinen heeft al ruime ervaring met het werken met zorgrobots. Ze werken inmiddels al zo’n drie jaar met SARA One in verschillende teams. SARA wordt daar zowel individueel als binnen een huiskamersetting ingezet. 

“De beste innovaties komen alleen tot stand d.m.v. co-innovatie, maar voor de medewerkers is het soms lastig om verder te kijken dan de huidige functionaliteiten.” 

Co-creatie vraagt om bepaalde competenties van verschillende medewerkers. Daarom hebben zij ervoor gekozen om twee innovatie locaties in te richten met een team dat ervaring heeft en enthousiast is over de inzet van innovatie in de zorg.

In oktober zijn zij gestart met SARA Drive op één van de innovatielocaties. De medewerkers krijgen de tijd om de robot te leren kennen en ook de verpleeghuisbewoners worden meegenomen in het verhaal. Stap voor stap worden de mogelijkheden van SARA drive verder uitgerold en geanalyseerd. Vervolgens kijken we samen naar de verdere ontwikkelingen voor een toekomstbestendige robot assistent. 

De ideale robot van de toekomst voor zorggroep Elde-Maasduinen is een zorgrobot die merkt wanneer een verpleeghuisbewoner eenzaam is of onrustig wordt. De robot kan zelfstandig naar de bewoner toe gaat om aandacht of ondersteuning te geven. Daarbij weet de robot waarop de bewoner goed reageert door ervaring van eerdere interacties. Op deze manier draagt de robot bij aan kwaliteit van de geboden zorg, het werkplezier en inzetbaarheid van de medewerker en het levensgeluk van de bewoner. Belangrijk is dat de huidige zorgprocessen niet worden verstoord door deze ontwikkelingen.

“Primaire zorg gaat altijd vóór en door!”

SARA Robotics is onlangs samen gaan werken met Mentech. Mentech heeft als drijfveer de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen te vergroten middels vroegtijdige stressherkenning door gebruik te maken van smart wearables en slimme algoritmen. 

Samen met Mentech gaat SARA Robotics nog een stapje verder in de ontwikkelingen, met als doel het creëren van een emotie intelligente robot. Deze robot van de toekomst herkent de verpleeghuisbewoner en zijn/haar emoties en voert zelfstandig gepersonaliseerde interventies uit om de bewoner te bieden waar zijn/haar behoeften liggen.

In de komende periode zullen we jullie meenemen en op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wordt vervolgd!