Nieuwe contentpartner: Klessebasjes

Vanuit SARA gaan we graag samenwerkingen aan, ook op het gebied van content. Onlangs kwamen we in contact met Chantal van der Nat, eigenaresse van Klessebasjes. Klessebasjes wil door het aanbieden van leuke, ongedwongen, herkenbare en laagdrempelige puzzels en spelletjes, gesprekken tot stand laten komen met mensen met dementie. Gesprekken die gevoed worden door samen terug te gaan naar vroeger en die aansluiten bij de nog aanwezige belevingswereld van de persoon met dementie.

Praatplaten
Samen met Klessebasjes introduceren we in 2022 een reeks van vier interactieve praatplaten. Praatplaten die uitnodigen tot een (groeps) gesprek of spelletje met mensen met dementie. De eerste praatplaat ‘keuken’ is nu gelanceerd. Een plaat die teruggaat naar de sfeer in de keuken van vroeger en bewoners uitdaagt om goed te kijken en te luisteren om verschillende attributen te ontdekken en te benoemen.

Alle platen sluiten aan bij één van de themaboekjes van Klessebasjes… puzzel- en prentenboekjes die teruggaan in de tijd en mensen met dementie weer een verhaal geven. Als verlengstuk ontvangen zorginstellingen die met SARA werken bij de introductie van elke plaat het aansluitende themaboekje. Deze keer was dat het puzzelboekje ‘eten en drinken’. Leuk voor bewoners of cliënten om nog meer herinneringen op te halen en te vertellen over vroeger.