Het SARA platform op een andere robot

Er zijn verschillende type robots: zo kan de ene robot rondrijden, terwijl de andere kleiner is en op tafel staat. De een heeft een gezicht met oogjes, en de ander heeft ook een neus en mond. Er zijn verschillende robots voor verschillende toepassingen. Dit gaat niet alleen om het uiterlijk van de robot, maar ook om het robot-innerlijk: de technische aspecten. Zo heeft de ene robot geavanceerde sensoren om een route zelfstandig te kunnen bewandelen, waar een andere robot juist camera’s heeft die gebruikt kunnen worden om mensen te herkennen.

Tot op heden hebben wij voor onze SARA software gebruik gemaakt van de inmiddels vertrouwde robot, SARA One. Daar is nu een robot bijgekomen, SARA Drive! Na ons een periode verdiept te hebben in de verschillende type robots, zijn we een tijdje geleden een pilot gestart met SARA Drive. SARA Drive is anders dan SARA One, hij heeft bijvoorbeeld geen armen, en het gezicht zit verwerkt in het scherm. Maar SARA Driveheeft wel betere sensoren voor autonome navigatie. Hierdoor is SARA Drive misschien geschikter om bijvoorbeeld mensen naar de huiskamer te begeleiden, of zelfstandig een interactie te initiëren.

Een aantal cliënten en medewerkers hebben een tijdje met SARA One en de SARA Drive geïnteracteerd. Vóór en na de interactie werden de cliënten/medewerkers gevraagd welke robot hen meer aansprak. Het resultaat van deze pilot was erg opmerkelijk. Beide robots hebben evenveel stemmen gekregen van de cliënten na de interactie met allebei de robots. De medewerkers hebben wel een lichte voorkeur laten zien voor de originele SARA robot. 60% vond SARAOne meer geschikt voor de ouderenzorg.

Bekijk hier het filmpje van de pilot: