Profila Zorggroep kiest voor SARA

Profila Zorggroep kiest voor Sara Robotics

Profila Zorggroep gaat voortaan nauw samenwerken met Sara Robotics, de ontwikkelaar van zorgrobot SARA. SARA is gespecialiseerd in het verhogen van het welzijn van de bewoners in een zorgomgeving. Daarnaast kan SARA de zorgmedewerker ondersteunen tijdens bijvoorbeeld piek of onrust momenten. Samen met zorginstellingen wil SARA Robotics de software door ontwikkelen naar een zorgrobot die echt van toegevoegde waarde is. Hun slogan luidt dan ook ‘Zorgen doen we samen’. Er loopt al een pilot met Sara op dagbestedingslocatie de Robijn. De bedoeling is om Sara stapje voor stapje op meerdere locaties van de Zorggroep in te gaan zetten.

De strategie
Joel Bax, strategisch beleidsadviseur van Profila Zorggroep is enthousiast: ‘We willen binnen onze organisatie zorgtechnologie een vast onderdeel van de dagelijkse zorg aan onze cliënten laten zijn. Met technologie kun je het zorgproces zodanig ondersteunen, dat het leven van onze cliënten én begeleiders net dat beetje leuker en makkelijker wordt. Met zorgtechnologie kunnen we net dat beetje meer bieden waar begeleiders door de tijdsdruk soms niet aan toekomen.’

Multi inzetbaar
Zorgrobot SARA is multi inzetbaar en nog steeds worden er toepassingen van de robot ontwikkeld. ‘Dit betekent dat we samen met SARA Robotics, onze cliënten en begeleiders kijken welke ondersteuningsbehoeften de cliënten hebben en hoe SARA hierop aan kan sluiten. Ons uitgangspunt is dus altijd de cliënt.’ Aldus Joel Bax.

Ondersteuning
Deze samenwerking wordt ondersteund door de Innovatie Impuls. Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Vilans en Academy Het Dorp coördineren het programma en voeren het uit. Zo weten we straks of we het ook echt een succes kunnen noemen.

Naast Zorgrobot SARA zet Profila Zorggroep meerdere technologieën in om haar cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Beeldbellen en domotica zijn hier goede voorbeelden van.