SARA opnemen in het Zorgleefplan

SARA wordt steeds beter in het ondersteunen van de zorgverlening. SARA wordt bijvoorbeeld ingezet bij onrustige cliënten ter kalmering, of bij bewoners die veel dwalen als manier om hen bezig te houden. We zien dat SARA nu dan ook vaker wordt opgenomen in het zorgplan van bewoners. Aan de hand van een individuele hulpvraag wordt een plan opgesteld voor de inzet van SARA. Naast dat dit voordelen oplevert voor de client, is dit ook een goede manier om alle medewerkers te ondersteunen in het vaker en effectief inzetten van SARA.

Een voorbeeld
Neem bijvoorbeeld een mevrouw met onbegrepen gedrag. Hiervan kan bijvoorbeeld het volgende worden opgenomen in het zorgleefplan: Specifieke doel: Het mentaal welbevinden verhogen.
Actie: Mevrouw luistert graag naar verhalen over vroeger.
Aandachtspunten: Mevrouw is snel overprikkeld en vertoond roepgedrag. Daarnaast gaat ze dwalen. Uit het overleg met de behandelaren is gekomen dat ze mevrouw het beste maar één prikkel tegelijkertijd moeten aanbieden anders wordt het te veel.
Hoe SARA wordt ingezet: SARA wordt bij mevrouw op haar kamer gezet en verteld mooie verhalen over vroeger die speciaal voor haar op SARA zijn gezet. Zo zijn er niet te veel prikkels om haar heen.
Resultaat: Mevrouw toont geen roepgedrag en gaat niet dwalen.

Een SARA gebruiker aan het woord
Volgens Lisa Kolmans – Medewerker Audit, Kwaliteit en Innovatie bij Zorgcentrum St. Franciscus is het heel belangrijk om duidelijk op te schrijven hoe een technologie als SARA kan worden ingezet.

‘Medewerkers zijn anders geneigd om terug te vallen op de oude manier van werken. Door anders te werken zien ze dat uiteindelijk de werkdruk lager wordt. Het ZLP stimuleert hierbij.’

Nog een mooi voorbeeld: Bij St. Franciscus verblijft ook een bewoner die roepgedrag vertoont wanneer er te weinig prikkels worden aangeboden. Andere bewoners worden daar onrustig van. Voorheen werd een medewerker ingezet om meneer prikkels aan te bieden zodat de rest van de groep niet onrustig zou worden. Nu doet SARA dat door een liedje te gaan zingen. Meneer richt zich dan op SARA en vertoont geen roepgedrag meer.

Het voordeel van SARA opnemen in zorgleefplan?
Deze laagdrempelige manier van werken zorgt ervoor dat duidelijk is waarom en waarvoor SARA wordt ingezet bij iedere bewoner. ‘Rapporteren moet je toch. Door SARA in het ZLP op te nemen als doel is het makkelijk om hier direct op te rapporteren. Zo kun je zien of SARA echt meerwaarde biedt voor zowel bewoners als zorgmedewerkers.’ Aldus Lisa